Ledarbalans®

VD-utveckling för medvetna ledare och arbetsglädje för alla.

Transformera ledarskapet

Mentorskap, rådgivning & coach för dig i VD-uppdraget

Det är ensamt på toppen.

Som VD ska du leverera i en komplex och snabbt föränderlig omvärld.

Du möter mig i ett målstyrt, individuellt ledarprogram speciellt utvecklat för VD.

När behövs ett VD-stöd?

Enligt Harvard Business Review uttrycker så många som 50% av alla VD en känsla av ensamma och 61% uppger att det påverkar deras arbetsprestation.

När du kliver in i VD-uppdraget så känner du det direkt – du blir snabbt ensam. Det kollegiala stödet är borta. Du är ständigt påpassad och utvärderad ifrån bolagets intressenter. Kanske har du aktivt stöd av styrelens, kanske inte.

Här är några vanliga exempel när det är till stort hjälp att ha ett stöd i VD-rollen:

🔹Styrelsen förmår inte vara det naturliga stödet som VD kan förvänta sig.

🔹Du är ny i VD-rollen eller har extra svåra utmaningar i uppdraget och här blir än viktigare att ha någon med erfarenhet och utifrånperspektiv att bolla frågeställningar med.

🔹Organisatoriska förändringar och stora omställningar under hög press gör det nödvändigt att parallellt prioritera både din egen utvecklingen som ledare och därmed verksamhetens förutsättningar att nå målen.


“Ny som VD”

När är du egentligen ny som VD? 

Det säger sig själv att när du kliver in i VD-uppdraget för första gången så är du ”ny som VD”.

Även om du redan haft flera VD-uppdrag och kliver in i ett nytt, så är du också ”ny som VD” med en för dig ny styrelse och helt nya förutsättningar. De första 18 månaderna in i ett nytt VD-uppdrag är inte ovanligt att känna sig just ”ny som VD”.

Egentligen blir du aldrig fullärd som VD. Det är därför en god vana att kontinuerligt utveckla de egna ledarförmågorna.

När du rustar dig i VD-rollen så utvecklas alla medarbetare parallellt med dina framsteg.

 

Ledarbalans® Metodik “3-i-1”

Dina förmågor accelereras genom välbeprövad coachningsmetodik i ett kvalitetssäkrat program där du utmanas i dina invanda tankebanor och tränas i att reflektera för att komma till insikt för effektivare arbetssätt och värdskapande ledarskap. 

Du möter mig i ett målstyrt och individuellt ledarprogram där jag kombinerar “3-i-1” för att öka dina insikter i alla relevanta dimensioner för VD-uppdraget:

🔹COACH -> Ledarskapet
🔹MENTOR -> Verksamhetsutveckling
🔹RÅDGIVARE -> Bolagsformalia & styrelse

Jag är din rådgivare i styrelsearbetet och ägarfrågor, mentor med affärsmässigt utifrånperspektiv samt coach i ett målstyrt program som transformerar dina ledarförmågor.

Ledarprogrammet är speciellt framtaget för att öka din handlingskraft sett till uppdraget med att leda verksamheten mot uppsatta mål, implementera nya strategier och omvandla visionen till värde.

Genomförande

Programmet genomförs individuellt utifrån en djupintervju där dina verksamhetsmål och ledarskapsmål identifieras.

Programmet tar 8-10 månader att genomföra och vi kommer att mötas 1 gång per månad under två timmar. Vid halvtid gör vi en utvärdering sett till dina mål och dina framsteg, samt även en utvärdering av måluppfyllelse för hela programmet i vårt sista möte.

Programmet kan genomföras online eller fysiskt eller alternerat och sker alltid i en  konfidentiell ramsättning.

Innehåll

Ledarbalans® är framtaget för att öka VD:s handlingskraft sett till uppdraget att leda verksamheten mot uppsatta mål, implementera nya strategier och omvandla visionen till värde.

Ledarprogrammet bygger på sju hörnstenar där både ditt inre och ditt yttre ledarskap beöver träning. Du kommer att gå från reaktivt och omedvetet beteende till proaktivt och medvetet ledarskap med verktyg inom:

VD-mentor, rådgvare & coach “3-i-1”

Målstyrt, indivuduellt utvecklingsprogram för dig i VD-rollen

Pris lämnas vid förfrågan

Välkommen till Ledarbalans®

BETALNINGSVILLKOR
Detta är enbart en förfrågan om mer information. Vi sätter upp din utbildningsplan tillsammans och med den som utgångspunkt görs en beställning som är bindande. Kostnader för utbildningsmateriali digitalt format ingår. Fakturan skickas mot betalning 20 dagar netto. Alla priser exkl. moms.

Ledarprogrammet kan genomföras både fysiskt och digtalt. Pris lämnas separat vid förfrågan.

Om kursledaren

Marlene Jegeborn

Jag har vuxit upp i en entreprenörsfamilj, jag har verkat i familjeföretaget inom handel med mätteknik på Norden-marknaden med globala leverantörer i 25 år. På 90 talet startade en spännande utveckling med att ”tjänstefiera” försäljning av komplexa mätinstrument för kvalitetskontroll och produktutveckling inom industri och forskning. Här lärde jag mig vikten av att erbjuda utbildningar som komplement till själva instrumenten för att bygga strategiska kundrelationer genom framgångsrika implementeringar. Sedan 2018 arbetar jag som styrelsekonsult med styrelseutbildnignar och föreläsningar samt exekutiv mentor, coach och rådgivare 3-i-1 för VD.

Mina tre viktigaste lärdomar har alltid kommit i stora förändringar:

  • Generationsskifte, VD (2003) och majoritetsägare (2007)
  • Turn-around från KBR-läge
  • Tillväxtresa

Fler utbildningar

"Körkort i Bolagsstryning". Rusta dig som styrelseledamot en, två eller tre dagar. Digital utbildning i grupp med max 10 deltagare.
Pris 5.475 kr per deltagare och dag.

Kickstarta
Styrelsen

1, 2 eller 3 dagar – du väljer själv vilka dagar. Tre enskilda kursdagar för dig som vill få grepp om bolagsformalia och det personliga ansvaret. Här får du även insiker i hur bolagsstryningen kopplass till affären genom proaktiv riskhantering, förändringsledning och strategiskt fokus i det Nya Oförutsägbara. Var med på alla tre dagar så har du motsvarande ett “Körkort i bolagsstryning”.

Certifierad styrelseledamot.
3 dagars utbildning. Genomförs i samarbete med extern partner.

Accelerera
Styrelsen

Certifierad styrelseledamot.
Öppen certifieringsutbildning för dig som vill få grepp om bolagsformalia och samtidigt accelerera i strategisk bolagsstyrning och bolagsledning med riskhantering, krisledning och förändringsledning. Avslutas med 3 timmars workshop där deltagarna testar sina färdigheter i problemlösning som styrelseledamöter för certifiering.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ladda hem våra kostnadsfria e-böcker

Våra populära e-böcker finns för kostnadsfri nedladdning. Välj vilken bok som intresserar dig och välj ladda ner.