Tre dagar – du väljer själv vilka dagar.

BoardXpress® styrelseutbildning. Var med på alla tre dagar så har du motsvarande ett “Körkort i bolagsstryning”.

DAG  1: Bolagsformalia och God Styrelsesed. 

DAG 2: Bolagsstyrning kopplad till affären.

Dag 3: Strategiskt fokus i det Nya Oförutsägbara.

Styrelseutbildning

Rusta dig i ledarskapet för
det Nya Oförutsägbara.

Den fjärde industrirevolutionen med digitalisering och automatisering samt megatrenderna som driver helt nya arbetssätt är nu verklighet i alla branscher.

För att anpassa ledarskapet till de snabba förändringarna är det viktigt att öka fokus på strategisk förändringsledning. Samtidigt driver den snabba förändringstakten behovet av ökad medvetenhet i proaktiv risk- och krisledning. 

 

“Körkort i bolagsstyrning”

Det finns inga lagkrav på att styrelseledamöter ska vara utbildade för sitt uppdrag. Däremot fnns det många lagkrav och ett personligt ansvar som vilar på ägare, styrelseledamöter och VD.

Som i alla uppdrag blir det både roligare och framför allt tryggare när man fullt ut förstår sitt åtagande. BoardXpress® har utvecklat ett unikt och kvalitetssäkrat program för bolagsstyrning i det Nya Oförutsägbara motsvarande ett “körkort i bolagsstryning”.

Enligt Aktiebolagslagen Kap 8 utgörs bolagets ledning av styrelse och VD. För att säkerställa ett professionellt styrelsearbete är det viktigt att alla i styrelserummet förstår sina ansvar och förpliktelser. Proaktiv bolagsstyrning handlar om minimera risker, maximera möjligheter och att säkra en stärkande företagskultur – från styrelserummet ända fram till kund.

Möt mig som utbildningsledare, rådgivare, mentor & coach – min mission är att erbjuda lättillgänglig kunskap i bolagsstyrning och bolagsledning för att bidra till fler medvetna och modiga ledare.

"Körkort i bolagsstyrning". Rusta dig som styrelseledamot 1, 2 eller 3 dagar. Digital utbildning i grupp med max 10 deltagare.
Pris 5.475 kr per deltagare och dag.

Kickstarta
Styrelsen

1,, 2 eller 3 dagar – du väljer själv vilka dagar. Tre enskilda kursdagar för dig som vill få grepp om bolagsformalia och det personliga ansvaret. Här får du även insiker i hur bolagsstryningen kopplass till affären genom proaktiv riskhantering, förändringsledning och strategiskt fokus i det Nya Oförutsägbara. Var med på alla tre dagar så har du motsvarande ett “Körkort i bolagsstryning”.

Certifierad styreleledamot
3 dagars utbildning Genomförs i samarbete med extern partner.

Accelerera
Styrelsen

Certifierad styrelseledamot.
Öppen certifieringsutbildning för dig som vill få grepp om bolagsformalia och samtidigt accelerera i strategisk bolagsstyrning och bolagsledning med riskhantering, krisledning och förändringsledning. Avslutas med 3 timmars workshop där deltagarna testar sina färdigheter i problemlösning som styrelseledamöter för certifiering.

Målstyrt, individuellt ledarprogram för VD med mentorskap, rådgivning och coachning "3-i-1". Pris på förfrågan.

Transformera
ledarskapet

Ledarbalans® Målstyrt VD-program.
Kvalitetssäkrat, individuellt ledarprogram framtaget för att öka VD:s handlingskraft sett till uppdraget med att leda verksamheten mot uppsatta mål, implementera nya strategier och omvandla viosionen till värde. Proaktiv coachning, mentorskap och rådgivning speciellt anpassat för VD-rollen.

Ledarbalans® bygger på sju hörnstenar där både ditt inre och ditt yttre ledarskap beöver träning. Du kommer att transformeras från reaktivt och omedvetet beteende till proaktivt och medvetet ledarskap.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ladda hem våra kostnadsfria e-böcker

Våra populära e-böcker finns för kostnadsfri nedladdning. Välj vilken bok som intresserar dig och välj ladda ner.