BoardXpress® utmanar alla andra plattformar genom modern pedagogik, relevant innehåll och extremt prisvärd digital utbildning för medvetna ledare.

För endast 14 250 kr blir du certifierad styrelseledamot.

Styrelseutbildning & VD-utveckling

Rusta bolagsledningen för
"Det Nya Oförutsägbara"

“Aldrig förr har utvecklingen gått så fort som nu. Trots det kommer utvecklingen aldrig att gå så långsamt som den gör just nu.”

Den fjärde industrirevoIutionen med digitalisering och automatisering är nu verklighet i alla branscher. Anpassa ledarskapet i enlighet med de snabba förändrinarna genom att öka ditt fokus på strategisk förändringsledning. Samtidigt driver den snabba förändringstakten behov av ökad medvetenhet i proaktiv risk- och krisledning.

Enl. Aktiebolagslagen Kap 8 utgörs bolagets ledning av styrelse och VD. Ett professionellt styrelsearbete förutsätter att alla i styrelserummet förstår sina ansvar och sina förpliktelser, fördelen med det är att styrelsearbetet automatiskt blir både proaktivt, strategiskt och beslutsfokuserat.

Proaktiv bolagsstyrning handlar ännu mer än tidigare om ett stödjande ledarskap för att säkra en stärkande företagskultur. Från styrelserum ända ut till kund. När allt kommer omkring så börjar lagledarskapet i styrelserummet och når verksamheten via VD, som dels är kulturbärare för värderingarna och dels som ledstjärna för visionen.

Möt mig som utbildningsledare, rådgivare, mentor & coach – min mission är att erbjuda lättillgänglig kunskap i bolagsstyrning och bolagsledning för att bidra till fler medvetna och modiga ledare.

1 dags Digital alt. Fysisk leverans. Styrelseutbildning.
Diplomerad styrelseledamot.
Pris vid förfrågan.

Kickstarta
Styrelsen

Diplomerad styrelseledamot.
Företagsanpassad diplomutbildning för komplett styrelse som vill få grepp om bolagsformalia, lagar och det personliga ansvaret samt förpliktelser som styrelseledamot och VD. Digital alt. Fysisk utbildning

3 dagars Digital Styrelseutbildning.
Certifierad styrelseledamot.
Pris: 14 250 kr per deltagare.

Accelerera
Styrelsen

Certifierad styrelseledamot.
Öppen certifieringsutbildning för dig som vill få grepp om bolagsformalia och samtidigt accelerera i strategisk bolagsstyrning och bolagsledning med riskhantering, krisledning och förändringsledning. Avslutas med 3 timmars workshop där deltagarna testar sina färdigheter i problemlösning som styrelseledamöter för certifiering.

Målstyrt, individuellt ledarprogram för VD med mentorskap, rådgivning och coachning "3-i-1". Pris vid förfrågan.

Transformera
ledarskapet

Ledarbalans® Målstyrt VD-program.
Kvalitetssäkrat, individuellt ledarprogram framtaget för att öka VD:s handlingskraft sett till uppdraget med att leda verksamheten mot uppsatta mål, implementera nya strategier och omvandla viosionen till värde. Proaktiv coachning, mentorskap och rådgivning speciellt anpassat för VD-rollen.

 Ledarprogrammet bygger på sju hörnstenar där både ditt inre och ditt yttre ledarskap beöver träning. Du kommer att transformeras från reaktivt och omedvetet beteende till proaktivt och medvetet ledarskap.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ladda hem våra kostnadsfria e-böcker

Våra populära e-böcker finns för kostnadsfri nedladdning. Välj vilken bok som intresserar dig och välj ladda ner.