Rusta styrelsen

Vi har ca 1 200 000 bolag i Sverige, av dessa är enbart ca 300 noterade/publika bolag, den övervägande delen är alltså ägardrivna bolag, av dessa har ca 50.000 bolag 10 anställda eller fler.

Ett tydligt – men icke detaljstyrt – ägardirektiv ger goda förutsättningar för styrelsen att utforma en vinnande affärsidé och hålla en tydlig riktning.
Alla Aktiebolag har förpliktelse att följa Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och relevanta lagar för verksamheten samt myndighetskrav. Allt eftersom bolaget växer blir kraven på bolagsstyrningen alltmer komplex, eftersom mycket står på spel.

Ett aktivt styrelsearbete är ett lagspel och en förutsättning för att driva bolaget i tillväxt.

Som alla lag behöver styrelser också träning för att topprestera med precision, snabbhet och uthållighet.

Hur rustar du lagspelet för att vara på topp?

  • Bolagsformalia: ordning-och-reda i styrelsearbetet, göra rätt sak i rätt tid på rätt sätt – vet alla i styrelserummet sitt personliga ansvar och sina förpliktelser?
  • Planering och genomförande: styrelsearbetets fokus och struktur utifrån ett definierat styrelseår, vet alla vad som förväntas av var och en, är rollerna tydliga?
  • Arbetsmetodik: distribuera beslutsunderlagen i tid, kommer alla ledamöter till tals före beslut – är alla delaktiga på styrelsemötena, finns VDs rapportinstruktion?
  • Det strategiska arbetet: när skärskådades affärsidén senast och hur genomlyses bolaget för att ta fram träffsäkra strategier?
  • Är styrelsen framtidssäkrad för behov av kompetenser, behövs kompetenshöjning inom något område?
  • VD: finns stöttning för VD och vilken kultur sätter styrelsen ramarna för in i den operativa verksamheten?

Finns det luckor i Styrelselaget?

Många är de bolag där styrelse och VD skulle vinna på att få en djupare förståelse för bolagsformalia och bolagsstyrning.

”Styr de förutsättningar som ska vara på plats så behöver ingen mäta effekterna av att det som inte fungerar.”

FÖR BOLAGETS BÄSTA

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ladda hem våra kostnadsfria e-böcker

Våra populära e-böcker finns för kostnadsfri nedladdning. Välj vilken bok som intresserar dig och välj ladda ner.