STYRELSEUTBILDNING DAG 2 (av 3) – DU LÄR DIG KOPPLA BOLAGSSTYRNINGEN TILL AFFÄREN

Vad kan vara viktigare i styrelserummet än att koppla ihop bolagets tillgångar och risker för att stärka erbjudandet?

Vi går igenom styrelsens beslutsprocess och kopplar ihop den med vision, affärsidé, affärsplanen, riskhantering, målstyrning och krisledning.

Här trillar insikterna in om hur styrelsens skyddar det som är skyddsvärt och utveckla det som är utvecklingsbart.

VIKTIGA DELTAGARINSIKTER DAG 2

☑️ ”Det har verkligen varit givande att förstå hur en tydlig och stark ägarvision och underlättar kompassriktningen för styrelsen. Kort sagt så lägger visionen grunden för affärsidén och resan framåt”

☑️ ”Nu förstår jag hur affären balanserar tillgångarna med riskerna och i båda fallen handlar det om människorna – medarbetarna och kunderna”

☑️ ”Vikten av att alltid jobba förebyggande och att involvera medarbetarna i riskhanteringen och ökad riskmedvetenhet. Jag har nu fått verktyg för det”

☑️ ”Vi har nog alla nu insett att kriser kommer plötsligt och kan inträffa när som helst. Här har jag lärt mig hur jag som styrelseledamot ska agera för att hjälpa organisationen vid kris och vikten av att alltid ha en öppen krismedvetenhet, eftersom alla intressenter är med och häver krisen” ”

☑️ ”En bra styrelseledamot lägger tid på att förstå bolagets affär såsom att förstå vad som är viktigt både för kunderna och medarbetarna”

☑️ ”Jag har förstått hur målstyrning utifrån vision och affärsplan kan stödja beteenden och arbetsmönster med högre affärsnytta för våra kunder. Målstyrningen börjar i styrelserummet med hur vi mäter organisationens prestation”

☑️ ”Mina takes är riskmedvetenhet och medveten krishantering”

☑️ ”Nu förstår jag kopplingen mellan affärsplan och budget. När allt kommer omkring får styrelsen bättre beslutsunderlag om VD jobbar igenom affärsplanen tillsammans med medarbetarna.”

☑️ ”Kriserfarenhet är bra och nyttigt i styrelsen och därtill har jag fått praktiska tips på hur jag som ordförande kan stötta VD bättre”

Styrelsens arbete är avgörande för bolagets framtida tillväxt.

Hur rustar ni styrelsen i dessa tider, nu när hela organisationen behöver “Upskilling”?

*** FÖR BOLAGETS BÄSTA ***

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ladda hem våra kostnadsfria e-böcker

Våra populära e-böcker finns för kostnadsfri nedladdning. Välj vilken bok som intresserar dig och välj ladda ner.