Smuts faller bara åt ett håll — nedåt

Är det något jag har lärt genom mina egna och andras erfarenheter som Ägare – Styrelseledamot – VD, så är det att:

”En trappa städas uppifrån och ner för att bli ren.”

När Ägare – Styrelse – VD – tar ansvar för sina förpliktelser och god sed i styrelserummet, då är förutsättningar på plats för att leda bolaget aktivt in i framtiden.

Det är ingen överraskning att styrelsens främsta uppgift i ett bolag är att öka ägarnas värde på satsat kapital.

Men det kan göras på olika sätt.

Är det marknadsledande position, bärkraftig affärsidé och ökad avkastning ägarna vill uppnå – börja med att sätta in de två viktigaste tillgångarna i ägardirektivet.

När medarbetare och kunder hamnar på dagordningen i styrelserummet, skapas också ett självklart driv och uppföljning av förutsättningar för verklig medarbetardriven innovation och kundupplevelse i världsklass.

Kulturen formas redan på det översta trappsteget – i styrelserummet. Här formas värdegrunden och ledarskapets förutsättningar för VD att leda verksamheten mot uppsatta mål.

”Värdegrunden finns inte på papper – det är våra beteenden som är värdegrunden.”

Kulturen formas genom strukturer, arbetsmönster och beteenden redan på det översta trappstegen och faller vidare nedåt i organisationen ända fram till ytterdörren dvs vidare ända ut till kund.

Som ledamot i styrelsen är du en del av lagledarskap och besluten i styrelserummet och formar därmed VD:s möjligheter att som kulturbärare för värdegrunden leda den operativa verksamheten mot uppsatta mål.

Värt att tänka igenom hur kulturen i de tre översta trappstegen påverkas av ägardirektiv, styrelsens arbetsordning, styrelsens sammansättning samt hur VD:s prestation mäts.

Först när trappan städas uppifrån och ner byggs en företagskultur som tjänar bolagets verkliga tillgångar- Medarbetare och under.

Både de goda och dåliga arbetsmönstren trillar nedåt i trappan. Organisationstrappan är inget undantag från naturlagarna.

*** FÖR BOLAGETS BÄSTA ***

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ladda hem våra kostnadsfria e-böcker

Våra populära e-böcker finns för kostnadsfri nedladdning. Välj vilken bok som intresserar dig och välj ladda ner.